AnasayfaKapıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 PMYO giriş şartları. 2008 yeni

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ADMİN
SİTE YÖNETİCİSİ
SİTE YÖNETİCİSİ
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 439
Yaş : 35
Nerden : DÜNYANDAN
Kayıt tarihi : 30/01/08

MesajKonu: PMYO giriş şartları. 2008 yeni   3/2/2008, 11:09

Polis Meslek Yüksek Okulları; Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisine bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır.
Polis Meslek Yüksekokulların amacı; öğrencilere ****** ilke ve inkılapları doğrultusunda ****** Milliyetçiliği, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine bağlı hizmet bilici ile mesleki değerlerinin kazandırılması, milli kültürümüz, örf, adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirmek ve öğrencilere milli birlik ile beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak, polis olmanın şeref, gurur ve şuurunda olan, polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyabilen, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, çağdaş, bilimsel ve teknolojik düzeyde eğitim ve öğretim gören polis memurları yetiştirmektir.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU GİRİŞ YÖNETMELİĞİNE GÖRE 2008 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI BAŞVURULARINDA ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2008 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından istenilecek puanlar ve türleri ileri ki tarihlerde web sitemizden yayınlanacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2008) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1986 - 01 Ekim 1990 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
e) Bayanlar için 1,65 cm. erkekler için 1,67 cm.'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak, (detaylı bilgi aşağıdadır.)
g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
i) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
m) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre, "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,
n) Herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU

Polis Meslek Yüksek Okullarına ön başvuru etmek isteyen adaylar Başkanlığımızca ilan edilecek tarihler arasında http://pmyo.egm.gov.tr/ adresinden ön başvurularını yapabileceklerdir. (İnternet üzerinden ön başvuru kesin müracaat sayılmaz. Ön başvuruları Sınav Merkezlerince onaylanmayan adayların ön başvurularının hukuki geçerliliği yoktur.)

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU SINAVI BAŞVURUSU ONAYLATMAK VE EVRAK TESLİMİ

İnternetten ön başvuru yapan ve 2008 ÖSS başvuru puanı tutan adayların Başkanlıkca ilan edilecek tarihler arasında aşağıda bulunan "İkamet İllerine Göre Başvuru ve Sınav Merkezleri"ne dosya ve evraklarını teslim etmek, başvurularını onaylatmak ve Mülakat Sınav Giriş Belgelerini almak için şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunan ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan veya Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında dosya ve evraklarını teslim etmek, başvurularını onaylatmak ve Mülakat Sınav Giriş Belgelerini almak için başvuru merkezlerine şahsen gelmeyen adayların ön başvuruları hukuki bir geçerlilik taşımayacağı için iptal edilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

2008-2009 Akademik yılı Polis Meslek Yüksek Okulları giriş şartları, sınav müracaatı ve şeklinin yer aldığı 2008 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Başvuru ve Seçme Kılavuzu ileriki tarihlerde web sitemizden yayınlanacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1- Başvuru dosyası, ( Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka Dekontunun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerinden verilecektir. )
2- Başvuru dilekçesi, ( Sınav dosyasının içerisinde mevcuttur. )
3- Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka Dekontu, ( Banka hesap numarası ve sınav ücreti aşağıda belirtilmiştir. )
4-Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
5-Lise Diploması veya çıkış belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Yüksek okul mezunu veya yüksek okulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, yüksek okul müdürlüklerinden lise diplomalarının tasdikli suretini veya mezun oldukları liseden, mezun oldukları bölümü belirtir belge istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında lise diplomalarının aslını ibraz etmek zorundadırlar.)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.
6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına tc kimlik no, ad, soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)
7- İkametgah belgesi,
8-2008 Yılı ÖSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Başvuru tarihi itibariyle ÖSS sonuç belgesi eline ulaşmayan adaylardan, kendisine ait ÖSS sonuç belgesini gösterir internet çıktısı üzerindeki bilgilerin doğru olduğuna dair aday tarafından altının imzalanması şartıyla ÖSS sonuç belgesi yerine kabul edilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında ÖSS sonuç belgesinin aslını ibraz etmek zorundadırlar.)
9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
10- Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir),
11- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında "Askerlik Terhis Belgesi" aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
12- Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2010 yılı temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir,
Tecil belgesi getirmeyen ve başvuru esnasında yüksek okul veya fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir.
Askerlik hizmetini yapmamış diğer adaylardan ise yazılı sınavda başarılı olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt esnasında bağlı bulunduğu askerlik şubesinden "Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt olmasında askerlik yönünden sakınca yoktur" ibareli belge veya Tecil Belgesi,(Sınavlarda başarılı olan askerliğini yapmayan 1986 doğumlu erkek adaylardan istenilecektir.)
13- Evli ise evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,


Ayrıca, Şehit veya Görev Malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınan şehitlik veya görev malullük belgesi istenir. (Son bir yılda alınan belgeler geçerlidir.)

DİKKAT : Ön başvurusunu yapıp ta evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan, yada başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, mülakat (değerlendirme) ve yazılı sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran veya sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri verilmez. Hiç bir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekir.


BAŞVURULARI KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN LİSE TÜRLERİ:

4652 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10. Maddesi ve Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 5. maddesine göre başvurusu kabul edilen ve edilmeyen okulların listesi aşağıda belirtilmiştir.

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Polis Meslek Yüksek Okullarımıza alınacak öğrenci sayıları ilerki tarihlerde web sitemizden yayınlanacaktır. ( Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocukları ile İdari Mahkeme Kararı sonucu planlaması yapılacak öğenci sayısı bu sayıya dahil değildir.)


ADAY BAŞVURU DOSYASI VE DİLEKÇESİ : Müracaat öncesi aşağıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait banka hesap numarasına aday adına yatırılacak olan sınav ücretine ait banka dekontunun ibraz halinde aşağıdaki sınav merkezlerinin herhangi birinden Temmuz-2008 tarihinde temin edilebilir.


BAŞVURU MERKEZLERİ : Ankara ilinde ikamet eden adaylar Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe kampüsüne, diğer ikamet illerine göre aşağıda bulunan Polis Meslek Yüksek Okullarına yapacaklardır. Adaylar ikamet ilinin bağlı bulunduğu Sınav Merkezinden başka herhangi bir sınav merkezine başvuruda bulunamazlar.


En son ADMİN tarafından 30/3/2008, 22:36 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://polislokali.yetkin-forum.com
suskun_01
SİTE MEMURU
SİTE MEMURU


Mesaj Sayısı : 6
Kayıt tarihi : 20/02/08

MesajKonu: Geri: PMYO giriş şartları. 2008 yeni   20/2/2008, 13:44

hepınıze slm yüksekokul mezunlarının polislik sınavındakı durumu nedır acaba saygılar?
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
ADMİN
SİTE YÖNETİCİSİ
SİTE YÖNETİCİSİ
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 439
Yaş : 35
Nerden : DÜNYANDAN
Kayıt tarihi : 30/01/08

MesajKonu: Geri: PMYO giriş şartları. 2008 yeni   20/2/2008, 13:48

suskun_01 demiş ki:
hepınıze slm yüksekokul mezunlarının polislik sınavındakı durumu nedır acaba saygılar?

Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL) 200 ham puan, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü eş ve çocuklarından ise, 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL) 160 ham puan almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2007) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://polislokali.yetkin-forum.com
ADMİN
SİTE YÖNETİCİSİ
SİTE YÖNETİCİSİ
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 439
Yaş : 35
Nerden : DÜNYANDAN
Kayıt tarihi : 30/01/08

MesajKonu: 2008 yılı kayıt şartları   30/3/2008, 22:37

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURULARDA KABUL EDİLECEK OKULLARI GÖSTERİR LİSTEDİR

LİSELER

- Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)

- Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

- Özel Lise

- Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

- Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

- Fen Lisesi

- Özel Fen Lisesi

- Askeri Lise

- Akşam Lisesi

- Özel Akşam Lisesi

- Polis Koleji

- Sosyal Bilimler Lisesi

- Yabancı Dil Ağırlıklı Lise

- Spor LisesiAÇIKÖĞRETİM LİSESİ

- Lise Programı

- Endüstri Meslek Lisesi Programı

- Kız Meslek Lisesi Programı

- Ticaret Meslek Lisesi ProgramıÇOK PROGRAMLI LİSELER

- Lise Programı

- Endüstri Meslek Lisesi Programı

- Kız Meslek Lisesi Programı

- Ticaret Meslek Lisesi ProgramıMESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ

- Endüstri Meslek Lisesi Programları

- Kız Meslek Lisesi Programları

- Ticaret Meslek Lisesi ProgramlarıGÜZEL SANATLAR LİSELERİ

- Anadolu Güzel Sanatlar LisesiÖĞRETMEN LİSELERİ

- Öğretmen Lisesi

- Anadolu Öğretmen LisesiTİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ MESLEK LİSELERİ

- Ticaret Meslek Lisesi

- Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

- Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

- Akşam Ticaret Meslek Lisesi

- Özel Ticaret Meslek Lisesi

- LİMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi

- Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi

- Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Sekreterlik Meslek Lisesi

- Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi

- Anadolu İletişim Meslek Lisesi

- Mahalli İdareler Meslek Lisesi

- Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

- Adalet Meslek LisesiTEKNİK LİSELER

- Teknik Lise (Erkek Teknik)

- Teknik Lise (Kız Teknik)

- Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

- İnşaat Teknik Lisesi

- Kimya Teknik Lisesi

- Motor Teknik Lisesi

- Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik

- Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

- Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

- Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

-Türk Telekom Teknik LisesiDİĞER MESLEK LİSELERİ

-Spor Meslek LisesiENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

- Endüstri Meslek Lisesi

- Anadolu Meslek Lisesi

- Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi

- Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

- Gemi Yapı Meslek Lisesi

- Kimya Meslek Lisesi

- Matbaacılık Meslek Lisesi

- Motor Meslek Lisesi

- Yapı Meslek Lisesi

- Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi

- Erkek Sanat Enstitüsü

- Tekstil Meslek Lisesi

- Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi

- Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi

- Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

- LİMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi

- Denizcilik Meslek Lisesi

- Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

- Tarım Meslek Lisesi

- Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

- Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek LisesiKIZ MESLEK LİSELERİ

- Kız Meslek Lisesi

- Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Özel Kız Meslek Lisesi

- Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Mes. Lisesi

- Tekstil Meslek Lisesi

- Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

- Kuaförlük Meslek Lisesi

- Seramik Meslek Lisesi

- Anadolu Seramik Meslek Lisesi

- Terzilik Meslek Lisesi

- Anadolu Terzilik Meslek Lisesi

- Kız Enstitüsü

- Geleneksel Türk Sanatları Kız Meslek Lisesi

- Uygulamalı Sanatlar Anadolu Kız Meslek Lisesi

- İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Süs Bitkileri Meslek Lisesi

- Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi

- LİMME Programı Uygulayan Kız Meslek Lisesi

- Anadolu Süs Bitkileri Meslek LisesiPOLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURULARDA KABUL EDİLMEYECEK OKULLARIN LİSTESİDİR

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

-Sağlık Meslek Lisesi

-Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

-Özel Sağlık Meslek Lisesi

-Çevre Sağlığı Meslek Lisesi

-Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi

-Hemşirelik Meslek Lisesi

-Özel Hemşirelik Meslek Lisesi

-Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu

-Sağlık Bilimleri Koleji

-Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi

-Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi

-Veteriner Sağlık Meslek Lisesi

-Laboratuar Meslek Lisesi

-İstanbul Anadolu Validebağ Sağlık Meslek Lisesi

-Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek LisesiİMAM HATİP LİSELERİ

-İmam Hatip Lisesi

-Anadolu İmam Hatip Lisesi

-İmam Hatip Okulu

-İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)DİĞER MESLEK LİSELERİ

-Ev Ekonomisi Meslek Lisesi

-Tapu Kadastro Meslek Lisesi

-Demiryolu Meslek Lisesi

-Meteoroloji Meslek Lisesi

-Maliye Meslek Lisesi

-Konservatuar

-Laborant Meslek Lisesi

-Gıda Teknolojisi Meslek Lisesi

-Zirai Üretim İşletmesi ve Ekonomisi Meslek Lisesi

-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ziraat Teknik LisesiASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

-Deniz Astsubay Hazırlama Okulu

-Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu

-Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu

-Kara Astsubay Hazırlama Okulu

-Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu

-Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu

-Teknik Astsubay Hazırlama OkuluEMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİPolis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması

I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

A)

1) Hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK;

a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

b) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,

c) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG'de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

d) Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,

e) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

f) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

g) Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,

h) Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,

i) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

j) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

k) İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,

öğrenciliğe engel değildir.

2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.

3) Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

4) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

5) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK:

1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar,

öğrenciliğe kabul edilir.III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

ANCAK:

1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)

2) Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5 den az kısmi diş noksanlıkları,

3) Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,

4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,öğrenciliğe kabul edilir.IV- GÖZ HASTALIKLARI

A)

1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5) Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI

A)

Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

ANCAK:

1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

2) Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler.VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

ANCAK;

1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır.VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

A)

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

IX- CİLT HASTALIKLARI
A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır.

ANCAK;

1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,

olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://polislokali.yetkin-forum.com
 
PMYO giriş şartları. 2008 yeni
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» War-Time Pvp Server 7/24 Online HAMACHİSİZ

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Polis Adayları :: Polis Meslek Y. O.-
Buraya geçin: